Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Cynnyrch Fferm Gorau English

Busnes teuluol yw 'Wyau Ochr Cefn Isa' wedi ei leoli ar fferm Ochr Cefn Isa, Ysbyty Ifan. Fferm draddodiadol yn cadw defaid Lleyn ar ystad Tir Ifan o eiddo yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ran uchaf Dyffryn Conwy.

Mae'r ieir yn cael rhyddid naturiol i grwydro'r tir, gan greu cynefinoedd ei hunain i grafu, pigo gan fwynhau llysdyfiant a phlanigion cyfoethog naturiol gyda choed, waliau cerrig a gwrychoedd llawn bywyd gwyllt fel cysgodion naturiol.


I sichrau naturioldeb cedwir yr ieir mewn cytiau pren traddodiadol heb ddefnyddio dull mecanyddol na dull cynhyrchu caeth. Mae'r holl waith gofalu yn bersonnol er mwyn sicrhau safon uchel o ofal bob amser ac o ganlyniad mae'r ieir yn gyfforddus a hapus gan gynhychu wyau o safon uchel.

Cesgli'r y wyau a llaw yn ddyddiol ac yna eu graddio a'i didoli yn ystafell bacio'r fferm. Edrychwyd yn fanwl ar safon y bwyd, gan ei bwydo a bwyd o'r ansawdd gorau sydd ddim yn cynnwys unhyw rawn a'i ennynau wedi ei haddasu.


Freedom Food - R.S.P.C.A. Monitored

Mae'r ieir a'r dull cynhyrchu wedi cael ei hachredu yn llawn gyda'r R.S.P.C.A., Adran Iechyd Anifaeliaid y Weinyddiaeth Amaeth a Iechyd yr amgylchedd er mwyn sicrhau hwsmaniaeth a dull cynhyrchu o safon uchel, gyda ymweliadau a chydweithio clos a swyddogion perthnasol.


Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Cynnyrch Fferm Gorau

Enillwyd gwobr 'Cynyrch Fferm Gorau' gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2010 oedd a canllawiau a gofynion amgylcheddol a hwsmaniaeth lles anifaeliaid uchel, gyda'r wyau yn cael eu harchwilio yn fanwl ac yna eu coginio au blasu. Dyma rhai o sylwadau'r panel:

"Plisgyn glan, yn cracio yn berffaith, melyn cryf cadarn yn coginio yn arbennig o dda, blasu'n rhagorol"

Rhaid blasu ein wyau i weld y gwahaniaeth mewn safon!


Ochr Cefn Isa, Ysbyty Ifan, Betws y Coed, Conwy LL24 0PE
T: 01690 770 374